Den seriøse ordensvaktleverandøren

Oppdatert: 17. okt. 2018

Vi fokuserer på kvalitet og stabilitet i våre leveranser
Våre ansatte jobber for våre kunder og deres kunder igjen og setter god kundeservice som en av våre fremste ambisjoner. Med ambisjoner om å være markedets mest seriøse leverandør og arbeidsgiver er vi blant annet omtrent den eneste aktøren  som lønner våre ansatte etter enhver tids gjeldende tariff for vektere uavhengig av tjenestegren.


"Ordensvaktleveranser bør skje med så lav turnover som overhodet mulig dersom

kvalitet skal oppnås i

tjenesteleveransen"Ved å lønne våre ansatte riktig og gå bort i fra den utbredte løsningen i bransjen med individuelle lønnsvilkår for hver vekter sørger vi for at det er likhet for alle våre ansatte. Særlig i ordensvaktsegmentet i vaktbransjen er dårlig lønn og individuelle lønnsavtaler veldig utbredt, både de største aktørene som de små fokuserer på å lønne minst mulig i en bransje som stadig er presset på pris. Vi har valgt å ikke gå for en slik løsning men heller forsøke å opprettholde våre leveranser med likhet for alle våre ansatte innenfor Vekteroverenskomsten som er tariffavtalen mellom NHO Service og Arbeidsmandsforbundet. Vi har stor tro på at seriøsitet og ordnede forhold vil føre til økte markedsandeler og en fornøyd kundemasse.
2018 Talos AS - 921 026 021 MVA

safe4_logo_servicepartner.png