Brannkonsulent fra Talos

Oppdatert: 17. okt. 2018

Talos har i 2018 innlemmet Frode Knudsen Brannconsult AS i selskapet og har med det fått tung kompetanse innen brannsikkerhet som en del av tjenestene vi tilbyr våre kunder. Vi har med det tatt steget mot å bli en enda mer komplett leverandør av sikkerhetstjenester og kommer til å satse i dette markedet fremover.


Vi fikk med dette også tilgang til å levere slukkemateriell og førstehjelpsutstyr til våre kunder og har stor tro på at dette er produkter og tjenester våre kunder vil sette stor pris på i tiden fremover.
2018 Talos AS - 921 026 021 MVA

safe4_logo_servicepartner.png