PRESENTASJON AV VÅRE SYSTEMER

ALLTID NOEN SOM PASSER PÅ

INNBRUDDSALARM SOM GIR TRYGGHET

Med løsninger fra Talos får du oppkobling mot døgnbemannet FG-Godkjent alarmstasjon, du får ett anlegg som er skreddersydd etter dine ønsker slik at din bedrift har den beste sikringen mot uønskede hendelser. Våre Vektere responderer på alarmer ihht til instruks utarbeidet sammen med kunde og sørger for at skadeforebyggende tiltak blir iverksatt ved behov for å begrense skadevirkninger dersom noe skulle oppstå.

FREMTIDENS LØSNINGER IDAG

Med Talos AS kan du være trygg på at vi jobber for å finne de beste sikkerhetsløsninger markedet kan tilby for deg. Vi leverer flere forskjellige systemer fra flere produsenter slik at våre løsninger alltid gir det ønskede resultat.

Talos AS - Komplette sikkerhetstjenester

2018 Talos AS - 921 026 021 MVA

safe4_logo_servicepartner.png