Kontroll og svinntjenester

Vi leverer alle tjenester innenfor kontroll og svinnforebyggende tiltak.
Alle kontrolltjenester utføres av sivilt personell.

Salgs og Skjenkekontroll

Alkoholloven har som mål å begrense samfunnsmessige og individuelle skader ved alkoholbruk. Som et ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer, blant annet ved å hindre skjenking av mindreårige og åpenbart påvirkede. Alkoholloven er et viktig virkemiddel i arbeidet med å forebygge vold og skape et trygt uteliv og lokalsamfunn.

Talos Sikkerhet tilbyr salgs og skjenkekontrollører med lang erfaring fra blant annet utelivsbransjen. Kontrollørene har kompetanse innenfor alkohollovgivningen. Vi kan utføre tilsyn ved utsalgs og skjenkesteder, og kan være rådgivere i spørsmål som dreier seg om alkoholloven.

Distribusjon/varemottakskontroll

Målsetningen med denne typen kontroller er å påse at leverandører og ansatte følger gitte rutiner og instrukser for varemottak. Distribusjon og varemottakskontroll skaper også en forebyggende effekt mot svinn fra leverandører.

Personal/utpasseringskontroll

Hensikten med personalkontroller er å kontrollere om de ansatte overholder fastsatte rutiner for personalkjøp og hjemlån. Kontrollørene anmoder den/de som blir kontrollert om å fremvise veske/bag eller lignende for kontroll. Dersom den ansatte er i besittelse av varer fra den kontrollerte butikk, så anmodes det om å vise kvittering for kjøpet.

Ved utpasseringskontroll kan kontrollørene også utføre kontroll av ansattes biler. For utførelse av denne typen kontroller, så tas det forbehold om at det foreligger personalinstrukser og rutiner for utpasseringskontroll som er signert av de ansatte. Ved eventuelle avvik, fylles det ut erklæringsskjema som signeres av ansatte og kontrollør. Skjema vil følge som vedlegg i elektronisk rapport til oppdragsgiver.

Kassekontroll

Vi tilbyr kassekontroller/testkjøp både for å forebygge og avdekke svinnkilder, disse kontrollene kan gjøres som en rutinekontroll og/eller som målrettede kontroller. Alle kontroller rapporteres elektronisk til oppdragsgiver etter utført opppdrag.

Sikkerhetstester

Blir sikkerheten i din bedrift ivaretatt? Ønsker du å kontrollere at dine ansatte følger interne rutiner kan vi i samarbeid med deg skreddersy en løsning tilpasset dine behov.

Ring oss på 98 18 77 77 for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby av vektertjenester og priser

Ta kontakt for en befaring eller pristilbud på vektertjenester.