Om Talos Sikkerhet AS

Talos Sikkerhet AS er et forholdsvis nyetablert vaktselskap med hovedkontor i Bergen Sentrum. Alle i vår ledelse samt mange av våre ansatte har lang erfaring i sikkerhetsfaget. Flere av oss har jobbet i de største sikkerhetsselskapene i en årrekke, og vi har bred kompetanse på flere felt i bransjen. Vi tilbyr manuelle & tekniske sikkerhetstjenester som er konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Gjennom leveranser av til dels komplekse vekteroppdrag, besitter Talos Sikkerhet sammen med sine partnere, tung kunnskap og erfaring i ledelse og drift av store oppdrag. Vi er vant til å levere komplekse sammensatte sikkerhetsløsninger gjennom ledelseserfaring i tidligere sikkerhetsselskap.

Talos Sikkerhet er et trygt & godt alternativ til de store landsdekkende kjedene, hvor vi fokuserer på kvalitet, lokal forankring, leveransedyktighet og tilpasningsevne.

Alle våre ansatte gjennomgår opplæring i henhold til lov om vaktvirksomhet.

I tillegg til lovpålagt opplæring, gjennomgår våre ansatte et omfattende opplæringsprogram, som inkluderer utvidet kompetanse på:

  • Førstehjelp
  • Bruk av hjertestarter
  • Rus og psykiatri
  • Brannvern
  • Skadestedsledelse
  • Svinnforebygging
  • Konflikthåndtering
  • Alkoholloven

Ta kontakt for en uforpliktende samtale